najaarstrek

In het najaar trekken veel vogels naar zuidelijke streken, van Zuid Europa tot in Afrika. Op de route van deze soorten die in het noorden broeden, ligt Terra Maris. In de tuin van Terra Maris kun je nu dan ook talloze trekvogels vinden: Putters, Vinken, Tjiftjaffen, Koolmezen, Pimpelmezen, Staartmezen, Goudhaan en vuurgoudhaan, zwartkop en wie weet wat nog meer voor mooie soorten.. Soms tot wel tientallen bij elkaar!

Bijzonder is de Waterral die je op dit moment in het riet van de gracht kunt horen: Deze soort kun je vanaf nu tot eind van de winter tegenkomen. Zien doe je hem zelden, maar het geluid kun je goed herkennen: In menig vogelgidsen wordt dit omschreven als ‘het geluid van een gillend speenvarken'(!)

Tot nu toe dit jaar gespot:

Vogels

Goudplevier, Brandgans, Waterral, Koolmees, Pimpelmees, Merel, Waterhoen, Meerkoet, Zanglijster, Wilde Eend, Houtduif, Boomkruiper, Grote gele kwikstaart, Keep, Sijs, Barmsijs, Roodborst, Zilvermeeuw, Kauw, Aalscholver, Winterkoning, Vink, Blauwe reiger, Pijlstaart, Heggemus, Grote bonte specht, Groene specht, Kuifeend, Staartmees, Kolgans, Koperwiek, Holenduif, Slobeend, Vuurgoudhaan, Gaai, Brandgans, Raaf, Goudhaan, Canadese gans, Nijlgans, Appelvink, Boomleeuwerik, Witte kwikstaart, Tjiftjaf, Cetti’s zanger, Knobbelzwaan, Graspieper, Grote lijster, Scholekster, Havik, Zwartkop, Witgat, Fitis, Bruine kiekendief, Boerenzwaluw, Regenwulp, Boompieper, Kleine karekiet, Visdief, Tuinfluiter, Kievit, Oeverloper, Gierzwaluw, Huiszwaluw, Koekoek, Zomertortel, Tortel, Grote karekiet, Grasmus, Zwartkopmeeuw, Ooievaar, Ijsvogel, Wespendief, Boomvalk, Oeverzwaluw, Oeverloper, Sijs

Vlinders

Citroenvlinder, Kleine vos, Oranjetipje, Bont zandoogje, Klein koolwitje, Atalanta, Dagpauwoog, Icarus blauwtje, Groot koolwitje, Bruin zandoogje, Boomblauwtje, Zwartsprietdikkop, Bruin blauwtje, Kleine vuurvlinder, Kleine parelmoervlinder, Gehakkelde aurelia, Distelvlinder, Koninginnepage.

Libellen

Lantaarntje, Viervlek, Watersnuffel, Platbuik, Vroege glazenmaker, Vuurlibel, Grote keizerlibel, Kleine roodoogjuffer, Gevlekte witsnuitlibel, Azuurwaterjuffer, Gaffelwaterjuffer, Houtpantserjuffer.