wat broedt er in de landschapstuin?

vogels

Jaarlijks broeden er zo’n 30 verschillende soorten vogels in de landschapstuin, waaronder de alledaagse koolmees, zwartkop, staartmees en de Kleine Karekiet. Maar ook de meer bijzondere soorten zoals de Grauwe Vliegenvanger, de Vuurgoudhaan, de Cetti’s Zanger en de Zomertortel broeden in de landschapstuin. Buiten het broedseizoen om zijn er tot wel 100 verschillende soorten vogels overvliegend waar te nemen of voor een paar dagen te gast in de tuin zoals o.a. de Visarend, de Bijeneter, de Pestvogel en de Morinelplevier. Neem dus altijd je kijker mee bij een bezoekje aan de Hortus Zelandiae!

 

wat zie je fladderen?

vlinders

De grote insectentuin en de graslanden in de landschapstuin zijn voor vlinders aantrekkelijke biotopen om zich voort te planten of te foerageren. Zo zie je vanaf het vroege voorjaar tot in de nazomer algemene soorten zoals het Klein Koolwitje, het Oranjetipje, het Icarusblauwtje en de Kleine Vos. Maar de schaarsere soorten zoals de Koninginnepage, de Grote vos en de Luzernevlinder komen ook graag (terug) in de Hortus Zelandiae.

gespot aan de waterkant

libellen

In de vijvers van de landschapstuin vliegen verschillende libellensoorten af en aan. Daaronder vallen de algemene soorten zoals het Lantaarntje, de Azuurwaterjuffer, de Oeverlibel, de Viervlek en de Paardenbijter. Maar ook wat specialere soorten zoals de Vuurlibel, Smaragdlibel, de Gaffelwaterjuffer en de Vroege Glazenmaker kun je tegen komen. En als je écht geluk hebt zou je wel eens een Gevlekte Witsnuitlibel of zelfs de Weidebeekjuffer voorbij kunnen zien vliegen in de Hortus Zelandiae!

en nog meer...

andere insecten

Door de hele tuin heen vliegen diverse (wilde) bijen, wespensoorten en zweefvliegen. In het hoge gras hoor je sprinkhanen tjirpen en zie je spinnen in hun web hangen. Kevers zie je in de struiken en wantsen op stengels van de verschillende planten. Kortom; als insectenliefhebber kom je niets te kort in de Hortus Zelandiae.

ontdekken, leren en doen

spelen

Voor kinderen is de tuin een groot ontdekkingsavontuur. Vanaf een loopbruggetje kan er naar hartelust gevist worden met schepnetjes in een vijver vol leven. In de speeltuin kun je je vermaken met de watertafel, een evenwichtsslang en klauterpiramides; probeer ze maar eens uit! Ontdek de kracht van getijde energie op de getijdenwip en beklim het Mottekasteel, een middeleeuwse verdedigingstoren op de vlietberg.