geven en nemen

het ontstaan van zeeland

De vaste tentoonstelling laat het ontstaan van het Zeeuwse landschap en haar mooie rijke natuur zien. Te beginnen bij het oudste stukje Nederland dat ooit gevonden is, maar liefst 420.000.000 jaar oud!

Prachtige maquettes laten de vorming van het land en de bewoning in Zeeland door de tijd heen zien. Herders op een vluchtheuvel, moerneerders, een nederzetting uit de 11e eeuw en monniken die het land beschermden door dijken te bouwen. In deze zaal laat het grote zeeaquarium iets zien van het leven in de Zeeuwse wateren.

De kracht van de zee maakte het bedijkingswerk vaak ook weer ongedaan. Verspreid over de provincie liggen meer dan 100 verdronken dorpen. Soms is het gebied waar ze lagen nooit weer teruggewonnen en liggen ze nu buitendijks, voor altijd verzonken in het slib. Een deel van de expositie is speciaal gewijd aan de vele verdronken dorpen van Zeeland; er zijn mooie archeologische vondsten te zien die afkomstig zijn van deze verdwenen woonplekken.

Maquettes, aquaria, 3D-kijkers, ontdek en spelelementen maken dit verhaal leuk voor jong en oud.